تالار ایسیو ( کامپیوترخودرو ) ECU

  1. روش های بیکد و خام کردن ECUها

    روش های بیکد و خام کردن ECUها
  2. دامپ های ایسیو ssat ایران خودرو سایپا

    دامپ ها ایسیو ssat ایران خودرو سایپا تغییرات سیم کشی برای ssat پراید بعد از فلش دار کردن ایسیو بشرح ذیل است پایه های 1 با 61 2 با 62 9 با 41 در سیم کشی و یا خود ایسیو جابجا میشوند. برای ssat ایرانخودرو نیازبه تغیرسیم کشی نیست
بارگذاری...