فیلم های آموزشی ایسیو

 1. فیلم آموزشی اوراق کردن و تعمیر کام ۲۰۰۰ پژو 206 زبان اصلی

  فیلم آموزشی اوراق کردن و تعمیر کام ۲۰۰۰ پژو 206 زبان اصلی
 2. نحوه نصب ایسی فلش در ایسیو بوش

  نحوه نصب ایسی فلش در ایسیو بوش
 3. نحوه برداشتن موم به همراه تعویض پایه پین اوت ایسیو درصورت شکستن و نحوه عیب یابی در صورت شارژ بیش از حد دینام

  نحوه برداشتن موم به همراه تعویض پایه پین اوت ایسیو درصورت شکستن و نحوه عیب یابی در صورت شارژ بیش از حد دینام
 4. عیب یابی سنسور دور موتور در ایسیو بوش 7.4.5 پژو 206

  عیب یابی سنسور دور موتور در ایسیو بوش 7.4.5
بارگذاری...