فیلم های آموزشی گیربکس اتوماتیک و معمولی

 1. فیلم آموزشی خط تولید گیربکس اتوماتیک

  فیلم اموزشی خط تولید گیربکس اتوماتیک
 2. فیلم آموزشی گیربکس اتوماتیک هیوندای جنسیس کامل

  فیلم آموزشی گیربکس اتوماتیک هیوندای جنسیس کامل
 3. فیلم آموزشی مونتاژ گیربکس اتوماتیک

  فیلم آموزشی مونتاژ گیربکس اتوماتیک
 4. فیلم آموزشی بازوبست گیربکس اتوماتیک تویوتا کرولا

  فیلم آموزشی بازوبست گیربکس اتوماتیک تویوتا کرولا
 5. فیلم آموزشی کلاچ یکطرفه در گیربکس اتوماتیک چگونه کار می کند؟

  فیلم آموزشی کلاچ یکطرفه در گیربکس اتوماتیک چگونه کار می کند؟
 6. فیلم آموزشی طرز کارکرد گیربکس اتوماتیک ZF

  فیلم آموزشی طرز کارکرد گیربکس اتوماتیک ZF
 7. 123

  ECU118 CLIP 141_(new)
بارگذاری...