تالار سایپا

زانتیا - ریو - تندر 90- تیبا - پراید - زامیاد - شوکا -پادرا دیزلی

اطلاعيه فنی و فایل های آموزشی

موضوع ها
205
ارسال ها
296
موضوع ها
205
ارسال ها
296

نقشه ها و سیستم های الکتریکی

برق خودرو و سیستم های الکتریکی : زانتیا - ریو - تندر 90- تیبا - پراید - زامیاد - X100
موضوع ها
173
ارسال ها
257
موضوع ها
173
ارسال ها
257
بالا