IranianEcu

ایردینامیک در خودرو چه تاثیری میگذارد

همانطور که همه ما می‌دانیم، هر خودرویی برای حرکت نیاز به یک نیروی مشخص دارد و در هنگام حرکت نیز باید سعی بر حفظ این مقدار نیرو کند؛ اما چه میزان از نیروی برای حرکت اتومبیل نیاز است و چگونه باید این نیرو را اندازه گرفت؟ در واقع نام این نیرو درگ است؛ درگ به حداقل نیرویی گفته می‌شود

IranianEcu, ‏1/11/17