اسکانیا نرم افزار دیاگ اسکانیا ورژن 2017 - Scania SDP3 2.32 نسخه جدید 2.32

با استفاده از این نرم افزار توانایی عیب یابی ماشین آلات سنگین - کامیون اسکانیا - اتوبوس اسکانیا

 1. IranianEcu
  نرم افزار دیاگ اسکانیا ورژن Scania SDP3 (Diagnos & Programmer) 2.32

  با استفاده از این نرم افزار توانایی عیب یابی ماشین آلات سنگین - کامیون اسکانیا - اتوبوس اسکانیا پوشش دهی :
  کامیون های اسکانیا از جمله : P-, G-, R-, T- و 94,114,124,144,164
  اتوبوس های اسکانیا از جمله : F-, K-, N- و F94, K/L/N 94, K114/124, CN94, CL94 و E 2011 P96 (9 (5cyl).
  موتورهای صنعتی اسکانیا : 9 و 13
  موتورهای دریایی اسکانیا : 13 و 16

  SDP3 2.29.jpg

بروزرسانی های اخیر

 1. نرم افزار اسکانیا SDP3 SCANIA 2.32