فنی

پرویز فنی‌زاده (زاده ۷ بهمن ۱۳۱۶ تهران– درگذشته ۵ اسفند ۱۳۵۸ تهران) بازیگر تآتر، سینما و تلویزیون ایرانی و پدر دنیا فنی‌زاده است.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب فنی

 1. ماهان2020
 2. ماهان2020
 3. ماکان
 4. ماکان
 5. ماهان2020
 6. ماهان2020
 7. ماهان2020
 8. ماهان2020
 9. ماکان
 10. ماکان
 11. ماهان2020
 12. ماهان2020
 13. ماکان
 14. ماهان2020
 15. ماهان2020
 16. ماکان
 17. ماکان
 18. ماکان
 19. ماهان2020
 20. ماهان2020