آموزش

آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی ، کارآموزی، بار آوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن و... نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند.
دربارهٔ مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به‌طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه و در هر زمانی (ز گهواره تا گور) و هر مکانی است.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب آموزش

 1. Hossein Oghbaei
 2. Hossein Oghbaei
 3. Hossein Oghbaei
 4. Hossein Oghbaei
 5. ماهان2020
 6. IranianEcu
 7. فرنام
 8. Hossein Oghbaei
 9. مدیر وبلاگ
 10. مدیر وبلاگ
 11. مدیر وبلاگ
 12. مدیر وبلاگ
 13. بهداد
 14. اصغرکریمی
 15. بهداد
 16. Hossein Oghbaei
 17. بهداد
 18. بهداد
 19. بهداد
 20. بهداد