سیستم

سامانه یا به انگلیسی سیستم (به انگلیسی: System) مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط است که هدف یا اهدافی خاص را دنبال می‌کنند، به گونه‌ای که واحدی پیچیده را تشکیل دهند.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب سیستم

 1. ماهان2020
 2. ماهان2020
 3. ماکان
 4. ماهان2020
 5. ماکان
 6. ماکان
 7. mgh366
 8. ماهان2020
 9. ماهان2020
 10. ماهان2020
 11. ماکان
 12. mishan.59
 13. ماهان2020
 14. ماهان2020
 15. ماهان2020
 16. ماهان2020
 17. ماکان
 18. ماهان2020
 19. ماهان2020
 20. ماهان2020