سوخت

سوخت که در افغانستان بدان تیل نیز می‌گویند، ماده‌ای است که در اثر تغییرات (معمولاً شیمیائی) تولید انرژی مفید می‌کند که بعداً می‌تواند تبدیل به انرژی مکانیکی شود. این تغییرات معمولاً با سوختن (یعنی ترکیب با اکسیژن) همراه است. فرایندهای مورد استفاده برای تبدیل سوخت به انرژی عبارتند از: واکنش‌های شیمیایی مختلف و گرمازا واکنش‌های هسته‌ای مانند شکافت هسته‌ای یا گداخت هسته‌ای. هیدروکربن‌ها تا حد زیادی شایع‌ترین منبع سوخت مورد استفاده توسط انسان است، اما در بسیاری از موارد فلزات رادیو اکتیو نیز استفاده می‌شوند.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب سوخت

 1. ماهان2020
 2. ماکان
 3. ماهان2020
 4. ماکان
 5. فرنام
 6. ماهان2020
 7. ماهان2020
 8. ماکان
 9. ماکان
 10. ماهان2020
 11. ماهان2020
 12. فرهام
 13. ماهان2020
 14. Hossein Oghbaei
 15. Hossein Oghbaei
 16. فرنام
 17. ماکان
 18. بهداد
 19. بهداد
 20. مدیر وبلاگ