تعمیرات

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (به انگلیسی: Predicitive maintenance (PdM)) یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها برای تعمیر یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب تعمیرات

 1. ماهان2020
 2. ماهان2020
 3. ماکان
 4. ماکان
 5. ماهان2020
 6. ماهان2020
 7. ماکان
 8. فرنام
 9. ماهان2020
 10. فرنام
 11. ماکان
 12. ماهان2020
 13. ماکان
 14. فرنام
 15. بهداد
 16. ماهان2020
 17. ماکان
 18. ماکان
 19. فرنام
 20. بهداد