نقشه ها و سیستم های الکتریکی : پژو پارس جانمایی رله ها در پژو پارس سال

وضعیت
موضوع بسته شده است.

mgh366

New Member
عضویت
Dec 2, 2014
ارسال ها
2
امتیاز واکنش
3
در عکس فوق جانمایی رله های پژو پارس سال و کاربرد هریک از آنها تشریح شده است.
 

پیوست ها

وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا