آموزش 2 نحوه تنظیم ساعت پژو پارس و 405 داشبورد جدید

Naser2442684

NA3ER.DAHMARDEH
#1
405 .jpg
برای تنظیم دکمه سمت راست را نگه داشته پس از آن با فشار دادن یک ثانیه ای گزینه ها عوض میشود به گزینه ساعت که رسید با چرخش همان دکمه ساعت تغییر میکند .
 
بالا