آموزش الکترونیک ساخت تسترusb

HassanVaham

مدیر تالار برق نرم افزارو الکترونیک
#1
با این تستر . usbکامپیوتر رامیتوانید تست کنید وخودتان انرا بسازید
راهنمای پین ها پورت سریال وتبدیل
 

پیوست ها

آخرین ویرایش:
بالا