اطلاعيه فنی و فایل های آموزشی : تیبا Tiba آموزش تست جریان پمپ بنزین تیبا

#1
درود.
شرکت سایپا اخیرا اطلاعیه فنی جهت تعویض پمپ بنزین پراید
و تیبا صادر کرده.
بکمک آموزش تصویر زیر میتوانید بدون باز کردن پمپ بنزین یا صندلی جریان
پمپ رو انداز گیری کنید
1.مولتی متر روی جریان قرار دهید
2.فیوز پمپ بنزین را بیرون بیاورید و پراپهای مولتی متر را بجای
فیوز نصب کنید و در نهایت موتور را روشن کنید

تصویرخدمت شما.
 

پیوست ها

بالا